WITAMY W PRZEDSZKOLU NR 167
Przyjazne przedszkole
Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci w wieku od 3 do 7 lat
W naszym przedszkolu
dzieci uczą się, bawią i wesoło spędzają czas.
Zajęcia plastyczne
Często organizujemy dla naszych podopiecznych zajęcia plastyczne. Podczas dobrej zabawy nasi milusińscy rozwijają w sobie przeróżne talenty.Witajcie w naszym przedszkolu

Szanowni Rodzice…

Od dnia 29.03.2021 r. do 11. 04.2021 r. ograniczona została działalność funkcjonowania przedszkoli.

Zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

na wniosek:

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierz wniosek
 2. rodziców dzieci, którzy:
 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek  pobierz wniosek

zajęcia będą zorganizowane w przedszkolu.

Rodzice tych dzieci powinni złożyć do dyrektora przedszkola wniosek o zorganizowanie zajęć.

Dla pozostałych dzieci będzie prowadzona praca zdalna.

W zakładkach poszczególnych grup będą umieszczane propozycje zajęć i zabaw do realizacji z dziećmi.

Przedszkole jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00- 17.00

PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA:

Przedszkole działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz . 60 i 949) i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59)
 • aktu założycielskiego;
 • statutu Przedszkola

ORGANY SPRAWUJĄCE NADZÓR NAD PRZEDSZKOLEM:

Organem prowadzącym jest Miasto st. Warszawa.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

W roku szk. 2021/2022 w przedszkolu funkcjonuje 5 grup:

grupa 1 – dzieci 3 letnie, godziny pracy oddziału: 8.00-15.30

grupa 2 – dzieci 3  letnie, godziny pracy oddziału: 7.30-16.30

grupa 3 – dzieci 4 letnie, godziny pracy oddziału: 7.00-17.00

grupa 4 – dzieci 4 – 5 letnie , godziny pracy oddziału: 8.00-16.00

grupa 5 – dzieci 5 – 6 letnie, godziny pracy oddziału: 7.30-16.30

Aktualności

ZAPROSZENIE

6 grudnia zapraszamy na MIKOŁAJKOWY DZIEN!🎅  Mikołajkowe zabawy będą odbywać się w grupach.🎅  W tym dniu dniu mile widziane będą dzieci w „Mikołajkowych przebraniach”🎅  W

Czytaj więcej »
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content