Podstawa programowa

ZAJĘCIA DODATKOWE
- rok szk. 2021/2022

 

RYTMIKA    –   p. Ewa Lempkowska     

wtorek. 8.00 – 11.00

______________________________________________ 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA  –  p.Emilia Majewska 

poniedziałek:

grupa V       12.30-13.00   
grupa IV       13.00-13.45   
grupa III     13.30-13.45 
grupa II     14.00-14.15 
grupa I      14.15-14.30 

czwartek: 

grupa I     10.20-10.35
grupa II     10.35 – 10.50  
grupa III     10.50-11.05 

_____________________________________________

JĘZYK ANGIELSKI  –  p. Dorota Gęsiorska  

środa   i  czwartek : 

grupa I     12.15-12.30
grupa II     12.30 – 12.45
grupa III     12.45 – 13.00

środa

grupa IV     13.00 – 13.30
grupa V     13.30 – 14.00

WYDARZENIA KULTURALNE
- rok szkolny 2021/2022

Realizacja zaplanowanych teatrzyków oraz koncertów w formie stacjonarnej będzie możliwa w przypadku stabilizacji sytuacji pandemicznej w kraju. Jeżeli nastąpi zaostrzenie zagrożenia epidemicznego realizacja imprez nie będzie możliwa.

 

RODZAJ IMPREZY TYTUŁ DATA GODZINA
    Atrakcja   Dmuchany zamek       20.09.2021 (poniedziałek)   9:00 – 13:00
Koncert muzyczny   „Niezwykłe przygody Pana Października” 6.10.2021 (środa)   9:15
  Teatrzyk „Przygody bociana Klekosława”   17.11.2021      (środa)   9:15
  Mikołaj ,, Spotkanie z Mikołajem” 15.12.2021 (środa)   9:30
Koncert muzyczny „Tajemnice karnawałowego kapelusza” 19.01.2022 (środa)   9:15
Teatrzyk   „Niezwykła podróż” 23.02.2022 (środa)   9:15
 Atrakcja   „Przygoda w Planetarium” 9.03.2022 (środa)   9:00
  Teatrzyk         „Kosmiczne przygody”       16.03.2022 (środa)       11:15      
Teatrzyk muzyczny   ,, Na papierowej planecie” 13.04.2022 (środa)     9:15
 Atrakcja       Dmuchany zamek   1.06.2022 (środa)   9:30  

REALIZOWANE PROGRAMY

Zestaw programów wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2021/2022

„Planeta dzieci. Prawda, dobro i piękno w świecie wartości’’ – Jolanta Wasilewska WSiP – gr. I, II, III, IV, V – numer dopuszczenia P167 – WP 1/2020

Programy wspomagające:

  • Program własny „Kultura przede wszystkim” – autor Barbara Drozdowska – grupa VI – numer dopuszczenia P167 – WŁ 1/2018
  • Program własny „Kim będę jak dorosnę” – program doradztwa zawodowego P167 – WŁ 2/2020
  • Program „Cukierki” – autor: Agnieszka Grzelak – Fundacja Homi – Homini im. Karole de Foucauld – grupa IV, V
  • Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” autorzy Janusz Szymborski, Witold Zatoński, Zygfryd Juczyński, Tamara Kowalczyk, Małgorzata Lewandowska, Nina Ogińska-Bulik, Anna Dobrowolska, Anna Dzielska – grupa V

OPIEKA SPECJALISTÓW

Dzieci w naszym Przedszkolu objęte są opieką specjalistów: psychologa, logopedy.

Psycholog obserwuje i analizuje zachowanie dziecka w grupie oraz opracowuje diagnozę psychologiczną. Prowadzi również indywidualne zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka. Na spotkaniach z rodzicami przekazuje zebrane informacje oraz udziela odpowiednich porad i konsultacji. Psycholog prowadzi także warsztaty dla rodziców, których tematyka uzależniona jest od bieżących potrzeb i oczekiwań rodziców.

Logopeda prowadzi terapię logopedyczną indywidualną i grupową, która obejmuje: ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego, zabawy korygujące wady wymowy, poszerzanie słownika dzieci oraz diagnozę logopedyczną.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________       

     LOGOPEDA 

     p. Lidia Maleckagrupa I , II, III     środa  8.00 – 10.30,     czwartek  11.00 – 16.30,       piątek  13.00 – 16.00

     p. Karolina Grysztar (zastępstwo za p. Barbarę Reimer)grupa IV i V   piątek  9.30 – 14.30  

_________________________________________________________________________________________________________________________________     

     PSYCHOLOG

     p. Bożena Husiatyńska        wtorek  9.00 – 13.00 

     Dyżur w PPP Nr 5 ul.    Otwocka 3

     poniedziałek; 13.00-17.00

     środa: 15.00-19.00

     kontakt telefoniczny:        22/ 619 01 94      22/ 619 81 59

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content