Opłaty za przedszkole

Od 1 września 2017 r. zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – opłaty za godziny realizowane poza podstawą programową nie pobiera się. treść uchwały

2. Stawka żywieniowa:

stawka dzienna za 3 posiłki – 8, 00 zł – od dnia 1.10.2019 r. – 10 zł
stawka dzienna za 2 posiłki – 6, 40 zł – od dnia  1.10.2019 r. – 8 zł

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się.
Rodzice informują przedszkole o nieobecności dziecka i czasie jej trwania.
Za pierwszy dzień nieobecności opłata jest zwracana, jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 9.00.

4. Nieobecność dziecka może być zgłaszana:

  • telefonicznie numer telefonu: 22 619 -11 -09,
  • za pomocą poczty internetowej (p167@edu.um.warszawa.pl)
  • osobiście w przedszkolu przez rodziców.

Sposoby dokonywania opłat za przedszkole:

Rodzice/prawni opiekunowie na początku roku szkolnego deklarują wybór formy płatności.

Zmiana formy płatności przez Rodziców jest możliwa tylko w uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym przedszkola w następnym miesiącu.

1. Opłat można dokonać w przedszkolu w dni wyznaczone przez kierownika gospodarczego – terminy podane na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz naszej stronie internetowej.

Składkę na fundusz Rady Rodziców – kwota zostanie ustalona przez Rodziców na pierwszym zebraniu – wnosi się w przedszkolu, gdyż nie posiadamy konta, na które można wpłacać pieniądze.

2. Opłata na rachunek bankowy.

Wpłaty na konto można dokonywać tylko i wyłącznie po uzgodnieniu wysokości opłaty u p. kierownik Elżbiety Czub.

Numer konta – 88 1030 1508 0000 0005 5026 0085 – żywienie

W treści przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonuje się wpłaty.

Należy również wpisać adres odbiorcy:
Dzielnicowe Biuro Finansowe Praga Północ,
Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15,

Przedszkole nr 167

tytułem: opłata za żywienie KWOTA … (imię i nazwisko dziecka)

PRZYPOMINAMY, ŻE PRZELEWU NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 9 KAŻDEGO MIESIĄCA TAK, ABY NAJPÓŹNIEJ 10 OPŁATA BYŁA NA KONCIE PRZEDSZKOLA.

PO UPŁYWIE TEGO TERMINU PROSZĘ DOKONYWAĆ OPŁAT W PRZEDSZKOLU.

Po uregulowaniu opłat przelewem Rodzice zobowiązani są o dostarczenie dowodu wpłaty do 10 każdego miesiąca do kierownika gospodarczego.

3. Istnieje również możliwość regulowania opłat za przedszkole w kasie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty ul. Kłopotowskiego 15 w Warszawie

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content