Ramowy rozkład dnia

UWAGA!!!

Ramowy rozkład dnia jest zarysem dnia w przedszkolu i może ulec zmianie ze względu na: warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, wycieczki, czas realizacji tematu.

7:00 – 8:00Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zabawy i ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela.
8:00 – 8:30Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:30 – 9:00Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku.
9: 00 – 9:30Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie zębów. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
9: 30 – 9:50Zajęcia dydaktyczne z cała grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Wspieranie rozwoju dziecka.
9:50 – 10:00Zabiegi higieniczne w łazience.
10:00 – 10:30II śniadanie (herbatka owocowa lub soczek, owoc)
10:30 – 11:40Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka samodzielnego ubierania się. Zabawy w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe organizowane przez nauczyciela, wycieczki i spacery.
11:40 – 12:00Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience.
12:00 – 12:30Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń podstawy programowej w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, zachowanie prawidłowej postawy podczas jedzenia.
12:30 – 12:45Zabiegi opiekuńcze, higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.
12:45 – 14:15Relaks – leżakowanie, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
14:15 – 14:30Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.
14:30 – 14:50Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku.
14:50 – 17:00Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.  Praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, kontakty z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.
7:00 – 8:00Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.
8:00 – 8:30Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:30 – 9:00Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych. Eksponowanie pracy dyżurnych.
9:00 – 9:15Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience – mycie zębów.
9:15 – 9:45Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o podstawę programową organizowane przez nauczyciela.
9:45 – 10:00Przygotowanie do II śniadania – czynności higieniczne w łazience.
10:00 – 10:30Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o podstawę programową organizowane przez nauczyciela.
10.30 – 10.45Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
10.45 – 11.45Zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
11.45 -12.00Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
12.00 – 12.30Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.
12.30 – 12.45Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów. Przygotowanie do relaksu.
12.45 – 13.15Relaks – słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie, ćwiczenia relaksacyjne.
13.15 – 14.15Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności. Słuchanie opo­wiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Za­bawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi – dostosowanie zadań do możliwości dzieci, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek.
14.15 – 14.30Zabawa ruchowa. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
14.30 – 14.50Podwieczorek – kultura spożywania posiłku.
14.50 – 17.00Zabawy ruchowe, własna aktywność dzieci, praca indywidualna. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali. Kontakty z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content